Jednoduše a kvalitně již od roku 2009

PD2100/200W (LCD)

PD2100/200W µ-T (LCD)

Záložní zdroj PD2100 slouží k zálohování elektrických spotřebičů při výpadku elektrické energie.

Pokud dojde k výpadku elektrické energie je automaticky připojen měnič, který pomocí napětí autobaterie (12V) generuje napětí 230V.

Velkou předností je vestavěná inteligentní nabíječka, která po dobu připojení na síť nabíjí připojený akumulátor,  indikace pomocí LED a piezosirenky 75dB.

Proces snímaní veličin a nabíjení je řízen, vyhodnocován mikroprocesorem. Pokud je připojen vybitý akumulátor, dojde k vyhodnocení nabíjení maximálním proudem a naopak nabitý akumulátor je nabíjen v  základním (udržovacím) režimu.

 Složení

Nabíječka akumulátorů, měnič napětí 12/230V pracující na bázi spínaného zdroje (chlazen ventilátorem), řídící jednotka (mikroprocesor),  napěťové a proudové ochrany.

 

 Vybavení ZZ:

- Vylepšená ochrana proti přepolování ZZ
- Zvuková i optická signalizace podpětí batereii.
- vnitřní autotest ZZ
- zvuková i optická signalizace nefunkčnosti měniče v režimu zálohy
- procesorové řízení ZZ a inteligentní nabíječky akumulátorů (PB)

- Jednoduchá instalace (zasulvka- zastrčka)
- ovládání pomocí jednoho tlačítka (ON-OFF)
- studený start

 

Ochrany

Záložní zdroj je chráněn proti nadproudu a dále proti přepólování. Převážně při přepólování baterie!!!

Ochrana akumulátoru je vedena v několika krocích.

Pokud dojde k poklesu napětí akumulátoru na 11,5V dojde k indikaci žluté LED , která začne blikat. Ke zvukové upozornění piezosirénkou 75dB dojde při poklesu napětí baterie na 10.8V.(pískání s prodlevou asi 3 sekundy DELSI). Další ochrana je zaměřena na zkratovaný článek baterie, kdy při poklesu napětí baterie na 10,5V dojde k odpojení od zdroje.-> Hrozí zničení baterie!!  V tomto případě je nutné akumulátor dobít a nebo vyměnit.

Záložní zdroj obsahuje ochranu pokud nedojde v režimu zálohy k naběhnutí vnitřního měniče (nebude na zálohované zásuvce napětí). Tato ochrana se projeví tím, že začne blikat ČERVENÁ LED a piezosirénka píská v krátkých jednosekundových intervalech.

                Příčiny poruchy: chyba na měniči, nebo přetížení měniče (aktivují se proudové ochrany)

POZOR: Pokud dojde při odpojení (napětí akumulátoru je < 10.7V) k výpadku síťového napětí, pak je měnič ODPOJEN a ZALOHA NEPROBÍHÁ!!! Bliká pouze ŽLUTÁ LED.

V režimu nabíjení je akumulátor dobíjen zdrojem konstantního  proudu a v závěrečné fázi konstantním napětím. . Pokud jeho napětí dosáhne 14,7V je nabíjeni ukončeno. (zelená LED nesvítí)  Nabíjení je obnoveno při napětí akumulátoru 12,6V. Akumulátor je nabíjen řádově jednotkami ampér. (2-3 A vyhodnocuje uP) -> (zelená LED svítí ).

Pokud je měnič připojen na baterii a je vypnut (nesvítí žádná Led), pak jeho odběr z baterie je menší než 20 mA.

 

 

Parametry

Síťové napětí: 200 až 240 V, 40 až 60 Hz
Akumulátor: běžný automobilový  akumulátor 12 V, 12 až 150 Ah (není součástí dodávky)
Měnič  varianty:      12 Vss / 230 Vst, výkon trvalý 200 W, - 300W krátkodobě, / 50 Hz (u-trapez)

Rozměry: (šířka x výška x hloubka) 190 x 145 x 70  mm

Krytí : IP56

Maximální nabíjecí proud : 2 - 3A

Příkon ze sítě (230V) při max. nabíjení: 25W

Příkon ze sítě (230V) při „udržovacím“ stavu baterie: <3W  

Odběr měniče naprázdno (plus ventilace) : 0,4A

Minimální udržovací proud :  200 - 300 mA

K.lidový odběr : 20 mA

Doporučené kapacity akumulátorů v závislosti na výstupní zátěží (čerpadlo..), pro dobu zálohování 4-6 hodin

Zátěž ZZ (W)

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

300

Dop. kapacita bat.12V (Ah)

46

46

55

55

55

70

70

80

80

100

100

120

120

150

 

 Postup zapojeni

Záložní zdroj je vybaven uchycením na stěnu pomocí dvou plechů s otvory pro šrouby. (potřebujete: 2x vrut, dvě hmoždiny)

Po zapojení všech kabelů (čerpadlo, termostat, přívod a nakonec akumulátor) se řídíme těmito kroky:

Připojíme akumulátor 12V na svorky podle polarity:

Červená + pól baterie

Černá – pól baterie

Pokud dojde k přepólování, AKTIVUJE SE OCHRANA!!

Stiskneme tlačítko na předním panelu a dojde k nasetování záložního zdroje.

Rozsvítí se ŽLUTÁ LED (indikuje zapnutý záložní zdroj) a pokud je zdroj připojen do domovní sítě , pak se rozsvítí ZELENÁ LED informující  o nabíjení akumulátoru.

Pokud zdroj není připojen do domovní sítě, pak se společně se ŽLUTOU LED rozsvítí ČERVENÁ LED informující o aktivaci ZÁLOHY.

Červená LED nesvítí. Spotřebič je napájen za sítě 230V.

VYPNUTÍ ZÁLOŽNÍHO ZDROJE SE PROVEDE DLOUHÝM PODRŽENÍM STISKU TLACITKA NA PŘEDNÍM PANELU (CCA 5 SEKUND)!!!

 

POUŽITÍ:

Uvedenou variantu PD2100/200W µ-T lze použít pro zálohování (3- rychlostních) oběhových čerpadel (např. GRUNFOS, WILO..) 1-2 kusy v topném systému. Nebo jedno (3-rychlostní) oběhové čerpadlo a zplynovací kotel "spalinový ventilátor"(ATMOS..).

 

Brožura PDF:

brožura PD2100_200W LCD externi baterie str1.pdf (111,6 kB)

brožura PD2100_200W LCD externi baterie str2.pdf (45,2 kB)

 

Zdroje můžeme libovolně upravovat na přání zákazníka.  Počet zásuvek, časové zpoždění na jednotlivé okruhy, temostatycká čidla..

Zdroje a programy jsou naší výroby, proto je možnost velké variability.

Naše cena: 2900 Kč bez DPH

Odkaz na E-shop:

bany-elektro-e-shop.webnode.cz/products/produkt-2/

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode