Jednoduše a kvalitně již od roku 2009

Hydroponie - Hydrponické systémy

Hydroponická fotovoltaická jednotka HDFV14

Jednotka je vhodná pro cirkulaci, čeření, okysličování, malých vodních ploch (např: jezírka, rezervoáry, rybníčky..) pomocí čerpacích jednotek do 50W (čerpadla, jezírková čerpadla..)

Jednotka obsahuje vnitřní řídící systém s LCD a možností nastavení doby běhu (cirkulace) čerpadlové jednotky a následného opětovného sepnutí. Jednotka HDFV14 obsahuje vnitřní bateriovou banku pro zajištění chodu čerpadlové jednotky i v nepříznivých podmínkách (zatažená obloha..). Vnitřní baterie je dobíjena pomocí fotovoltaického panelu (30W), který je připojen k jednotce přes DC konektor. 

Veškeré stavy jednotky indikuje LCD displej. (nabijení, aktuální režim jednotky : chod, úsporný režim, nabíjení.., stav vnitřního akumulátoru, nabíjecí proud, čas sepnutí čerpadlové jednotky, čas chodu čerpadlové jednotky).

Jednoduché menu pomocí dvou tlačítek - vybavení desky:

- procesorové řízení s indikací LCD

- jednotka nepotřebuje externí připojení na síť 230V, obsahuje vlastní střídač (generátor) (může být tedy umístěna kdekoli, tam kde svítí slunce)

- nastavení, po jak dlouhé době se má čerpadlo spínat Ts (minuty)

- nastavení, jak dlouho má čerpadlo "běžet" Ton (minuty)

- jednoduché připojení čerpadla a FV panelu k jednotce

- řídící jednotka hlída stav akumulátoru i samotného nabíjení (hluboké vybití, přebíjení, úsporný režim)

- úsporný režim se aktivuje při vypojeném FV DC konektoru nebo pokud je nedostatečná sluneční energie (nízké napětí FV panelu) a baterie poklesne na       určitou mez napětí (Ubat min)

- pokud systém přejde do úsporného režimu jsou časy spínání nastaveny a procesorově vyhodnoceny jednotkou (například trojnásobně prodlouží čas Ts, a      zmenší Ton, tento systém zajišťuje například chod jednotky i v noci)


Vyrobeno: Slaboproudé systémy Dvořák

cena 3500 Kč.

Hydroponie MINI HDR 3

Zařízení vychází z testovaných modelu a použití našeho systému HDR.

Systém HDR je nově vytvořený systém, řízené dávkování (závlahy) rostlin v závislosti na okolní teplotě.

Jednotka HDR 3 MINI je řízena mikroprocesorem za pomocí vnitřního systému HDR. Pokud je nastaven čas dávkování "zálivky" (za jak dlouho-minuty),

a doba běhu čarpadla (jak dlouho běží: minuty/sekundy), pak slouží jednotka jako klasický časovač. pokud ovšem obsahuje systém HDR, pak u tohoto

modelu pomocí externího čidla teploty, dochází ke změně času dávkování "zálivky". Tento systém pracuje na porovnání referenční teploty a teploty okolí.

Pokud je referenční teplota například 25C a teplota okolí prudce vzroste, je doba dávkování pomocí systému HDR okamžitě upravována a přepočítávána.

Přepočet vychází vždy z pevně nastavených hodnot uživatele a referenčních teplot.


Přiklad: pokud tedy máme nastavenou "zálivku" každou hodinu a běh čerpadla 30 sekund s ref. teplotou 25C, tak pokud se okolní teplota ZVÝŠÍ, pak je dávkování "zálivky" automaticky změněno na kratší intervaly. Tento systém pracuje i v obrácené variantě. (tedy pokud teplota klesá (např . noc..), pak se dávkování prodlužuje.) Vše je vyhodnocováno z nastavených parametrů uživatelem.

 

Parametry:

  • systém HDR (inteligentní řízení "zálivky")
  • nastavení Ton (minuty) "za jak dlouho se má sepnout"
  • nastavení Trun (min/sek) "jak dlouho má běžet"
  • možnost vypnutí systému HDR (ON/OFF)
  • řízený výstupní beznapěťový kontakt NC_NO (16A 230V)
  • vstup pro externí čidlo (měří teplotu v místnosti , skleníku...)
  • uchycení na DIN lištu
  • napájení 230V AC


Vyrobeno: Slaboproudé systémy Dvořák

 

Hydroponie  HDR 5B

Zařízení vychází z testovaných modelu a použití našeho systému HDR.

Zapojení a využití jednotky HDR 5B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hydroponická jednotka HDR 5B, je jednotka sloužící k řízení závlahy rostlin pomocí inteligentního řízení a vnitřního systému HDR. Využívá se pro řízení závlahy v truhlíkách, zahradních stěnách,květníkách....
Obsahuje dvě nezávislé větvě, pro řízení dvou čerpadel, dále jednoho plnícího (dopouštěcího ) ventilu nebo čerpadla, kontaktu pro případný osvit rostlin, teplotního čidla a dvou hladinových senzorů.

Vybavení:
- dvakrát řídící kontakt pro dva čerpadlové okuhy
- jeden kontakt pro řízení dopouštění nádoby (nádrže)
- kontakt pro řízení světla (osvit rostlin)
- hladinové vstupy HL 1,2 (min, max)
- teplotní vstup
- upevnění na DIN lištu
- napájení 230V
- záruka 2 roky
- nové jednotky


Nastavení jednotky:
- pro každy čerpadlový okruh obsahuje svůj časovač pro dobu sepnutí Ton (minuty) a dobů běhu čerpadla Trun (minuty/sekundy)
- nastavení hladinových senzorů min, max a jejich dávkování

- aktivace/deaktivace meření teploty
   pokud je teplota aktivní systém pracuje s vnitřním systémem (SYSTEM HDR), který mění doby dávkování zálivky rostlin
  (například- pokud se teplota zvýší: zálivka se zkrátí (automaticky se zkrátí doba dávkování)),tento systém pracuje i obráceně
- jednotka obsahuje nastavení i pro noční režim, kdy se počet dávkování zálivky sníží a je možné aktivovat na zvolenou dobu přisvícení rostlin (hod/min)
- k nastavení jednotlivých parametru slouží tři tlačitka na čelním panelu. Vnitřní MENU jednotky je jednoduché a vše je indikováno na LCD displeji.

Displej zobrazuje jednotlivé stavy čerpadlových okruhů (doby běhu, sepnutí a stavy časovačů),dále teplotu, a využití hladinových senzorů (zda je na zaplaveno čidlo či nikoli).

Vyrobeno: slaboproudé systémy Dvořák

Naše cena 2700 Kč

 

Doporučené odkazy:

hydroponie-aquaponie.webnode.cz/

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode